19 Maj

Skrócony protokół z XV edycji…

...Spotkań ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA JURY

 XV SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 10-12 MAJA 2019 ROKU

 

W kategorii „Szprotek”

przyznać wyróżnienia:

Bartoszowi Kubiakowi ze Szczecina (instr. Iwona Walczak),

Alinie Purgal z Chojny (instr. Iwona Mirońska Gargas),

 

III Nagrodę Oleksandrze Kowtun ze Szczecina (instr. Lilianna Grzegorczyk),

II Nagrodę ex aequo Joannie Szczycińskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas) i Majce Rzepeckiej ze Szczecina (instr. Marcin Gargas)

I Nagrodę ex aequo Kindze Rozkrut (instr. Iwona Mirońska Gargas) i Andżelice Felczak z Dobropola (praca własna).

 

W kategorii „Wielorybów” jury wyróżniło:

Małgorzatę Wilczewską ze Szczecina (praca własna) za udany dobór repertuaru i prawdę przekazu,

Michała Andrysiaka z Poznania i Nowogardu (instr. Izabela Koladyńska) za podjęcie ważnej tematyki relacji rodzinnych,

Janusza Bąka z Wadowic (praca własna) za szczerą filozofię po góralsku,

Wiktorię Gajos ze Szczecina (instr. Marcin Gargas) za dojrzałe rozważania o samotności człowieka we współczesnym świecie,

Hannę Klusek (instr. Marcin Gargas) za świeżość i kompozycję utworów,

Danutę Łuszczek (instr. Krystyna Maksymowicz) za obrazy malowane słowem w „Weselu w domu” Bohumila Hrabala i „Kubku” Marii Konopnickiej,

Marię Świłpę (instr. Iwona Mirońska Gargas) za prawdę w przekazywaniu emocji słowem.

oraz przyznało:

III Nagrodę ex aequo Inez Wilczewskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas) i  Wiktorii Bazarewskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas),

II Nagrodę Alicji Czarnuszce ze Szczecina (instr. Krystyna Maksymowicz)

I Nagrodę Wojciechowi Koladyńskiemu z Nowogardu (instr. Izabela Koladyńska)

 

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Wojciechowi Koladyńskiemu z Nowgardu za interpretację fragmentu „Wyznań” Św. Augustyna

 

Ponadto każdy z członków Jury przyznał indywidualną pozaregulaminową nagrodę:

prof. Józefa Zając-Jamróz przyznała nagrodę Inez Wilczewskiej za szeroką paletę barw słowa w interpretacji utworu „Szkopka” Zośki Papużanki

 

Hanna Komorzycka przyznała nagrodę Michałowi Andrysiakowi za poruszającą interpretację i silne emocje w tekście „Nasz chłopak” Daniela Mogariela

 

Gustaw Puchała przyznał nagrodę Wiktorii Bazarewskiej za piękną prawdę i wzruszenia, których doświadczył.

 

Jury pragnie złożyć podziękowanie, przyznane przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka przy PAN, wraz z ufundowanymi przez Wydawnictwo PWN oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie nagrodami książkowymi, za staranną dykcję i utrzymanie zasad poprawnej wymowy polskiej Wojciechowi Koladyńskiemu

 

Nagrody dla debiutantów otrzymali:

Alicja Warzoszczak za debiut mówiatorski (praca własna)

Bartosz Kubiak za debiut na Spotkaniach ze Sztuką Słowa Wiara – Nadzieja – Miłość

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XVI Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Janusz Bąk.

Facebook
YouTube