29 Maj

Skrócony protokół z XIV SzSS ~ W ~ N ~ M~

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA JURY

 XIV SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 18 - 20 MAJA 2018 ROKU

Po wysłuchaniu 20 recytatorów z kategorii „Szprotek” i 17 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:
Wiktorii Bazarewskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas),
Andżelice Felczak z Dobropola,
Marii Korszeń z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie,
Mai Rzepeckiej ze Szczecina,

W kategorii „Wielorybów” jury wyróżniło:
Marię Świłpę ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas),
Aleksandrę Ignasińską z Poznania,
Bartosza Mazurkiewicza z Dębnowskiego Ośrodka Kultury,
Inez Wilczewską ze Szczecina,
Aurelię Sas ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas)
Wiktorię Pawłowską z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie

W kategorii „Szprotek” jury postanowiło przyznać:
III Nagrodę ex aequo Zofii Dudzie z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu i Marcie Puzio z Przecławia
II Nagrodę ex aequo Jędrzejowi Rumakowi ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Aleksandrowi Olszewskiemu z VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
I nagrodę Hannie Klusek z Bielkowa reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie (instr. Marcin Gargas)

W kategorii „Wielorybów” jury przyznało:

III Nagrodę Michałowi Andrysiakowi z Poznania i Nowogardu
(nagroda finansowa w wysokości 200 zł ufundowana przez anonimowego sponsora)
II Nagrodę ex aequo Wiktorii Gajos ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Marcin Gargas) i Natalii Nafalskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas)
(nagroda finansowa w wysokości 400 zł każda ufundowane przez anonimowego sponsora oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie),
I nagrodę ex aequo Alicji Czarnuszce ze Szczecina reprezentującej Polski Związek Niewidomych oraz Małgorzacie Wilczewskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas)
(nagrody finansowe w wysokości po 500 zł fundowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie)

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Małgorzacie Wilczewskiej reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie
(nagroda w wysokości 750 zł. ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie).

Wszyscy nagrodzeni w kategorii „Szprotek” i „Wielorybów” otrzymali zestawy książek ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Grupę Reklamową ZAPOL i Wojciecha Czaplewskiego.

Ponadto każdy z członków Jury przyznał indywidualną pozaregulaminową nagrodę:
Iwona Korab-Kowalska przyznała nagrodę Alicji Czarnuszcze,
Karina Krzywicka nagrody nie przyznała, bo nie mogła przyznać nagrody zbiorowej,
ks. Andrzej Supłat przyznał nagrodę Marii Świłpie,
Gustaw Puchała przyznał nagrodę Klaudynie Lewandowskiej

Jury pragnie złożyć podziękowanie, przyznane przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka przy PAN, wraz z ufundowanymi przez Wydawnictwo PWN oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie nagrodami książkowymi, za kultywowanie piękna ojczystej mowy i staranną dykcję Natalii Nafalskiej.

Pozaregulaminowe nagrody dla debiutantów otrzymały:
Joanna Szczycińska za debiut mówiatorski
Karolina Dąbrowska za debiut na Spotkaniach ze Sztuką Słowa Wiara – Nadzieja – Miłość

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XV Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Karolina Dąbrowska z Warszawy.

Facebook
YouTube