17 Maj

Jury XIV Spotkań

Uchylamy rąbka tajemnicy i przedstawiamy szanowne jury w składzie:

Karina Krzywicka - „Trzydzieści trzy lata temu skończyłam studia nad aktorstwem w PWST im Ludwika Solskiego w Krakowie.

Razem z innymi zapaleńcami stworzyliśmy teatr im Witkacego w Zakopanym.

Przez kolejne lata wzbogaciłam się o sześćdziesiąt sześć ról granych w teatrach Wrocławia, Jeleniej Góry, Torunia i Szczecina.

Ostatnimi czasy wsłuchuję się z radością w recytatorów chłonąc ich talent w roli sędziego.”

Iwona Korab-Kowalska - animatorka kultury, instruktorka, jurorka konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych, inicjatorka cyklu warsztatów dla osób związanych z ruchem recytatorskim. Z amatorskim Ruchem Artystycznym zawodowo związana od 1976 rok. Obecnie pracuje w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, gdzie od 1990 roku prowadzi Pracownię Teatralną „Stół”. Jest osobą odpowiedzialną za wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Małego Konkursu Recytatorskiego oraz Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych. Od dwóch lat jest kuratorem Pomorskich Spotkań z Diaporamą. Kocha koty:)

Gustaw Puchała – polonista, logopeda, instruktor teatralny, recytator, aktor niezawodowego ruchu teatralnego. Jest laureatem wielu nagród na konkursach recytatorskich (OKR, JTR) i aktorskich („Sam na scenie”). Naukowo interesuje się ruchem żywego słowa w Polsce, jemu właśnie poświęcając powstającą pracę doktorską. Członek TKT

Andrzej Supłat - ur. 01.12.1972, kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor teologii. Publikuje na łamach "Niedzieli" i w innych czasopismach religijnych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu katechetyki. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest adaptacja tekstów literackich w katechezie, a także problem ewangelizacji kultury przez katechezę szkolną. Od wielu lat katechizuje młodzież ponadgimnazjalną.

Facebook
YouTube